Amoniclorua – NH4Cl 99%

Tên sản phẩm: muối lạnh – Amoniclorua 99%

Công thức hóa học

Bao bì: 25kg

Ứng dụng: phân bón , xi mạ