Acid SulFulric (H2SO4 30-50-60-98%)

Công Thức: Acid sulphuaric ( H2SO4)

Hàm lượng: 30-50-60-98%

Ứng dụng: Công nghiệp Dệt, xử lý bề mặt kim loại, xi mạ, tẩy rửa, môi trường…

Bao bì: thùng sắt 1 tấn, phuy 300kg , 40kg /can