CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGUYỄN PHÁT

Địa chỉ: 50/1ATL29, Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM

Điện thoại: 0906 669 500

Email: hoachatnguyenphat@gmail.com